Inquiry for Computing Cluster

In connection with the implementation of the Horizon EIC Accelerator project, we invite you to submit offers in accordance with the Inquiry and attachments.

W związku z realizacją projektu Horizon EIC Accelerator zapraszamy do składania ofert zgodnie z zamieszczonym Zapytaniem ofertowym i załącznikami.

W postępowaniu pn.: „Dostawa serwerów na potrzeby budowy klastra obliczeniowego” ( dotyczącym Zapytania ofertowego No 1/08/2023 ) wpłynęły 3 oferty.

Powiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa serwerów na potrzeby budowy klastra obliczeniowego” ( dotyczącym Zapytania ofertowego No 1/08/2023 )

/

Notification about the Best Offer Selection in the procedure entitled: “Supply of servers for the construction of a computing cluster” (concerning Inquiry No. 1/08/2023 )

© Camino Science Sp. z o.o., All rights reserved.